Overzicht van gevolgde nascholing en cursussen


Recente nascholing:

 • Diverse intervisie bijeenkomsten (2017)
 • Backbone academy Chiropractie cursus (2016-2017)
 • Sport Horse Congres 2015
 • Dutch Equine Conference (nov 2011/2013/2014);
 • Rontgendiagnostiek Voorbeen (dec 2012) Achterbeen (2014);
 • Actualiseringscursus Erkende Paardendierenarts (nov 2012);
 • Equine reproduction Days (feb 2012);
 • Congress Osteochondris (feb 2012)

Nascholing, gevolgd in Engeland:

 • BEVA congres gevolgd in 2006-2011;
 • Field anaesthesia in horses (2008);
 • The back and beyond @ Rossdales (2009);
 • Equine Advanced Dentistry Course (2010);
 • Muscoskeletal ultrasound course @ Rossdales(2010);
 • Radiology evenings, Cambridge university (2010);
 • Pre-purchase examination workshop, BEVA (2011);